Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Κυτταρικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στην πτέρυγα 1Γ του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καλύπτει μια έκταση περίπου 80m2 κατανεμημένη σε 4 ανεξάρτητους χώρους οι οποίοι εξυπηρετούν 2 μονάδες: (1) Κυτταρικής Ηλεκτροφυσιολογίας και (2) Οπτικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Λειτουργεί ουσιαστικά από το 2002 και με ΦΕΚ από το 2016. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και να διεξάγει έρευνα στην κυτταρική́ φυσιολογία ζωικών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στη φυσιολογία του νευρικού́ συστήματος. Παράλληλα, παρέχει τεχνογνωσία σε άλλα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ και Ινστιτούτων της Ελλάδας.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Μικροτόμος παλλόμενης λεπίδας. Υπερμικροτόμος για τομές ηλεκτρονικού μικροσκοπίου με παρελκόμενα για προετοιμασία των δειγμάτων. Σύστημα in vivo καταγραφής νευρώνων σε μικρά πειραματόζωα. Δύο οπτικά μικροσκόπια με δυνατότητα: (1) ψηφιακών φωτογραφιών (2) με δυνατότητα σχεδίασης των παρασκευασμάτων.