Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το θεσμοθετημένο Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (ΕΣΕΡ) αποτελεί σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, και εξυπηρετεί ερευνητικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των Συστημάτων Ελέγχου, της Ρομποτικής, των Αυτοματισμών και της Μηχατρονικής. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη σχεδίαση και σύνθεση ρομποτικών πρωτοτύπων, μηχατρονικών διατάξεων και ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου, ενώ υλοποιεί ποικίλες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες καθώς και χρηματοδοτούμενα έργα στα θεματικά πεδία που υπηρετεί. Ένας σημαντικός αριθμός από τις δημοσιεύσεις των μελών του ΕΣΕΡ έχουν αποσπάσει πολύ σημαντικά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Αξιοποίηση ρομποτικών συστημάτων και τεχνολογιών υπολογιστικής ευφυΐας στη μείωση κόστους και εισροών στις υδροπονικές καλλιέργειες (SOUP)Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σειράς ρομποτικών συστημάτων, τεχνολογιών υπολογιστικής ευφυΐας, και άλλων αυτοματισμών, που συνδυαστικά οδηγούν στην εξέλιξη των υδροπονικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε μια νέα ολοκληρωμένη καλλιεργητική διαδικασία, βελτιωμένης οικονομικής απόδοσης, ασφαλέστερης για τον παραγωγό, ποιοτικά αναβαθμισμένης για τον καταναλωτή, και περιβαλλοντικά φιλικότερης για όλους.ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ36 μήνες
2018-2022
924245ναιΣύνδεσμος
Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης (Agro4Crete)Στα πλαίσια του έργου Agro4Crete, το Εργαστήριο CSRL έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα εφαρμογής ψεκασμών ακριβείας για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, καθώς και ένα ρομποτικό όχημα επιθεώρησης εξωτερικών καλλιεργειώνΓΓΕΤ24 μήνες
2019-2022
900000όχιΣύνδεσμος
Διεύθυνση Ιστοσελίδας