Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων
Τμήμα Ποιότητας Τροφίμων και Χημείας Φυσικών Προϊόντων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 220