Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το ΠΑΓΡΟΤΟΠ, καλύπτει ερευνητικές/διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας. Η έρευνα εστιάζεται στην ανάπτυξη της τοπικής και ελληνικής γεωργίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, στην εξασφάλιση ποιοτικών/ασφαλών αγροτικών προϊόντων, στη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του Τοπίου και του Περιβάλλοντος και στην προσαρμογή των γεωργικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνει τον πολ/σμό καλλιεργήσιμων φυτών και αυτοφυών, τη βιώσιμη καλλιέργεια και παραγωγή και τη μετασυλλεκτική μεταχείριση ανθοκομικών/καλλωπιστικών, λαχανοκομικών, αρωματικών, φαρμακευτικών, αρτυματικών, αμπελοοινικών και μελισσοκομικών προϊόντων, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας-ασφάλειας αυτών, την αειφορική τους παραγωγή, με ταυτόχρονη προστασία του Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει ολιστικές μεθοδολογίες Αρχιτεκτονικής Τοπίου για την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του Τοπίου και του Περιβάλλοντος, με ισορροπία μεταξύ αισθητικής, λειτουργικότητας και περιβαλλοντικής/κοινωνικής συνεισφοράς
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
1. Drone με οπτική/θερμική κάμερα 2. Φασματοφωτόμετρο 3. Θάλαμοι νηματικής ροής 4. Θάλαμοι ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Walk in, Reach in) 5. Μετρητής φωτοσύνθεσης 6. Μετρητής στοματικής αγωγιμότητας φύλλων από φυτά