Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες που σχετίζονται τα ρομποτικά συστήματα. Οι κύριες περιοχές της δραστηριότητας του επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ρομποτικών συστημάτων με έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στον ευφυή έλεγχο ρομποτικών συσκευών και στην ανάπτυξη συστημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Μηχανική - Αυτοματισμός