Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, περιλαμβάνουν έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας επιστημονικά πεδία της φωτονικής απεικόνισης, της οπτοηλεκτρονικής και της μικρο- νανο- ηλεκτρονικής. Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από α) δύο μέλη ΔΕΠ: τον Καθηγητή Κώστα Μπάλα (Διευθυντή του Εργαστηρίου) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ματτίας Μπούχερ, β) Ένα μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ): τον Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκη και γ) από μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν είτε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (μάστερ) είτε το Διδακτορικό Δίπλωμα. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν επιτύχει την δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με αρκετούς διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς καθώς και φορείς από την βιομηχανία ενώ ταυτόχρονα έχουν διατελέσει διοργανωτές ή μέλη επιτροπών διεθνών συνεδρίων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Μηχανική - Αυτοματισμός