Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Παρατηρητήριο διεξάγει ετήσιες έρευνες αποτύπωσης των τάσεων του τουρισμού και προφίλ τουριστών με στόχο τη διαμόρφωση ενός εργαλείου πληροφόρησης για τον τουρισμό ενός τομέα πρωτεύουσας σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης και το ν. Χανίων ειδικότερα, και κύριο άξονα την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τη διασύνδεση του τομέα με τους άλλους τομείς και κυρίως τον αγροτικό χώρο, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες