Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Συνθετικών Βιοϋλικών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 37