Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Νευρογενετικής και Γήρανσης
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Αποστολή μας είναι να συνεχίσουμε την έρευνα αιχμής στους τομείς της γήρανσης και των συνοδών παθολογιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το νηματώδη C. elegans για να διερευνήσουμε τους μοριακούς μηχανισμούς λειτουργίας ή/και δυσλειτουργίας των νευρώνων. Παρά το μινιμαλιστικό νευρικό του σύστημα, ο νηματώδης εμφανίζει μεγάλη ποικιλία αισθητικών ικανοτήτων και συμπεριφορών. Τέτοιο ευρύ φάσμα ευδιάκριτων φαινοτύπων μπορεί να αξιοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία εξελιγμένης γενετικής και μοριακής βιολογίας, που αναπτύχθηκαν για το νηματώδη, ώστε να διασαφηνιστούν οι μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν τις υπέροχες ικανότητες του νευρικού συστήματος. Εστιάζουμε στους μοριακούς μηχανισμούς του νεκρωτικού κυτταρικού θανάτου κατά τον νευροεκφυλισμό και τη γήρανση, στους μηχανισμούς αισθητικής μεταγωγής και ενσωμάτωσης στο νευρικό σύστημα, στην αλληλεπίδραση μεταξύ κυτταρικού μεταβολισμού και γήρανσης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων γενετικών εργαλείων για την έρευνα του C. elegans.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Our laboratory is equipped with a confocal/two-photon microscopy unit, a ratioImaging microscope, a fully independent stem cell culture facility, microinjection systems or microparticle bombardment system for transformation of small animals, digital droplet PCR, Real-Time PCR etc.