Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
The Laboratory is active in the field of Geoinformatics covering a wide range of Geophysical Surveys, Geographic Information Systems (GIS), Satellite Remote Sensing, Aerial Photography and Photogrammetry, Three-Dimensional Imaging and Landscape Modeling. It conducts basic and applied research and has developed a program of training and education of researchers in the above research fields through international, European and national research programs. Equipped with the most modern geophysical equipment for the investigation of shallow-depth targets and with the development of spatial analysis tools and models through Geographic Information Systems and satellite image processing, the Laboratory offers a complete package of services in relation to the mapping of surface, subsoil and underwater targets, the mapping of natural / cultural resources, the development of WEBGIS applications and the creation of geographical databases.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Γενικές Υπηρεσίες, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι