Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ιολογίας Φυτών
Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Ερευνητικές γραμμές του εργαστηρίου αποτελούν α. οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ παθογόνων ιών και φυτού ξενιστή, β. το φαινόμενο της σίγησης του RNA ως μηχανισμός άμυνας των φυτών από ιολογικές προσβολές, γ. ο μηχανισμός της μόλυνσης και της αναπαραγωγής των φυτικών ιών σε φυτά και πρωτοπλάστες και δ. η διάγνωση ιολογικών προσβολών.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Το εργαστήριο Ιολογίας Φυτών διαθέτει ένα τυπικό εξοπλισμό μοριακής βιολογίας. DNA, RNA και πρωτεΐνες αναλύονται από κατάλληλο εξοπλισμό για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή.