Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, με διευθυντή τον καθηγητή κύριο Χανιωτάκη Νικόλαο, αποτελεί έναν εφαρμοσμένο ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος εστιάζει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων. Με μεγάλη ερευνητική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, το εργαστήριο έχει αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές παραγωγής βιοαισθητήρων και αισθητήρων διάγνωσης και ανίχνευσης. Επιπλέον, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας τις βέλτιστες ερευνητικές συνθήκες.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Χημεία - Τεχνολογία Υλικών