Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας