Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Μεταφραστικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού προωθεί την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με σκοπό την διερεύνηση των παθογενετικών μηχανισμών που μπορεί να εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενδοκρινικών και μεταβολικών νοσημάτων και των επιπλοκών που σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη διαγνωστικών και προγνωστικών δεικτών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελούν οι νευροενδοκρινείς όγκοι με έμφαση στους όγκους της υποφυσης, οι όγκοι των επινεφριδίων, θυρεοειδούς και ο σακχαρώδης διαβήτης. Παράλληλα σκοπός είναι η διεξαγωγή κλινικών μελετών (παρεμβατικών και μη παρεμβατικών) που αφορά όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Ενδοκρινολογίας με σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης των παθογενετικών μηχανισμών και εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων στην κλινική εμφάνιση και ανταπόκριση στην θεραπεία.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βασική Ιατρική , Κλινική Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
ACDHybEZ™ II Hybridization System το οποίο περιλαμβάνει: -HybEZ™ oven (χωρητικότητας 20 slides, ανώτερο όριο θερμοκρασίας 60oC) -EZ-Batch Wash Tray -EZ-Batch Slide Holder Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει τον in situ mRNA υβριδισμό στην τεχνική ACD's RNAscope® assay.