Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Γιάννη Κουγιουμουτζάκη. Έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της έρευνας των μελών του, ειδικά στην αναπτυξιακή ψυχολογία, την κοινωνική και πολιτική ψυχολογία, καθώς και στην ψυχολογία της αντίληψης, της έκφρασης, της τέχνης και της δημιουργικότητας. Παράλληλα, τα μέλη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας συνεργάζονται με τα άλλα εργαστήρια του Τμήματος για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Το εργαστήριο στεγάζεται σε ενιαίο χώρο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ) του Π.Κ. και διαθέτει υπολογιστές, εξοπλισμό και λογισμικό μικροανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε φυσικές αλληλεπιδράσεις, βιντεοκάμερες και αρχείο εκπαιδευτικών και άλλων ταινιών με ερευνητικά δεδομένα. Διαθέτει επίσης την υποδομή για τη διεξαγωγή πειραματικών μελετών με τη βοήθεια Η/Υ. Διευθύνεται από την Βασιλική Τσούρτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/tsourtou/ και έχει επίσης ως μέλη τους: Δέσποινα Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος ΦΚΣ (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/stamatopoulou/), Γιάννη Κουγιουμουτζάκη, Ομότιμο Καθηγητή, Τηλέμαχο Ιατρίδη, μέλος ΔΕΠ, (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/iatridis/), Ελένη Βιταλάκη, μέλος ΕΔΙΠ, (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/vitalaki/), Γιώργο Mαμαλάκη, διοικητικό υπάλληλο, Αλεξάνδρα Μίσκου, υποψήφια διδάκτωρ, Σταυρούλα Διαμαντή, υποψήφια διδάκτωρ, και Σουζάνα Χιώτη, υποψήφια διδάκτωρ. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, το Εργαστήριο έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έξι Ερευνητικά προγράμματα: 1. Αναπαριστώντας τις κοινωνικές ανισότητες: Διαφορετικότητα, ταυτότητες και πολιτική σε ένα συγκριτικό πλαίσιο (DIVIDE-IN). Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα εξετάζει με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, πολιτικές χρήσεις και πολιτικές επιδράσεις της έννοιας «διαφορετικότητα», αντλώντας δεδομένα από τον γενικό πληθυσμό, το Twitter, πολιτικές οργανώσεις, καθώς και πρακτικά κοινοβουλίων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας, «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Διάρκεια: 1/2020 – 12/2022. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τηλέμαχος Ιατρίδης. Ερευνητική Ομάδα: Σταυρούλα Διαμαντή, δύο μεταδιδακτορικοί ερευνητές (οι θέσεις θα προκηρυχθούν εντός του 2020), Ειρήνη Καδιανάκη (Πανεπιστήμιο Κύπρου). 2. Unaccompanied minors and young adults in Greece. Διάρκεια: 2019-2021. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Andrea Nicholson (Rights Laboratory , University of Nottingham). Ερευνητική Ομάδα: Βασιλική Τσούρτου, Σουζάνα Χιώτη, Κορνηλία Χατζηνικολάου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 3. Bridging languages and memories to foster multiple identities: "Never leave your backpack behind!” Σύντομη Περιγραφή: Πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ Πανεπιστημίων, σχολείων, Δήμων και Μη-Κυβερνητικών-Οργανώσεων και στοχεύει στην εξεύρεση τρόπων με τους οποίους μπορεί η εκπαίδευση των μεταναστών και προσφύγων μαθητών να συμβάλει στην κοινωνική συμπερίληψή τους. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία) και έχει διεπιστημονική προσέγγιση. Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.U. Erasmus+ KA2 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Διάρκεια: 9/2017 - 8/2020. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Κατσαρού (Εργαστήριο Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας). Ερευνητική Ομάδα: Δέσποινα Σταματοπούλου, Τηλέμαχος Ιατρίδης. 4. Research on the effectiveness and impact of the Greek National Anti-Corruption Action Plan and other Anti-Corruption strategies. Φορέας χρηματοδότησης: European Commission. Διάρκεια: 4/2017 – 9/2017. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τηλέμαχος Ιατρίδης. 5. Infants’ pride- and shyness- expressions in dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious emotions. Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΠΚ (Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες). Διάρκεια: 2013-2016. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Βασιλική Τσούρτου. Ερευνητική Ομάδα: Αλεξάνδρα Μίσκου, Vasudevi Reddy (University of Portsmouth), Κορνηλία Χατζηνικολάου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Θεανώ Κοκκινάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 6. Style as affective Primer. Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΠΚ (Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες, τύπου ΙΙ). Διάρκεια: 2013-2016. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δέσποινα Σταματοπούλου. Ερευνητική Ομάδα: Λουκία Μπολόλια.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Γλώσσες & Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση