Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ρυθμιστών στροφών κινητήρων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο δριαστηριοποιείται ερευνητικά γύρω από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μετατροπέων με ηλεκτρονικά ισχύος, όπως π.χ. αντιστροφείς για φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία πάνω σε μετατροπείς ισχύος για έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Ηλεκτρικές μηχανές, τροφοδοτικά DC/AC, γεννήτριες σημάτων, προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά φορτία, συστήματα ταχείας προτυποποίησης ελεγκτών (dSPACE 1104)