Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Τεχνολογίες Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Βελτίωση μεθοδολογιών εκτροφής και διαχείρισης μονάδων σε εκκολαπτήρια και μονάδες ιχθυοκλωβών. Στόχος: εκτροφή ακριβείας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί εγκατάσταση πιλοτικής κλίμακας για την εκτροφή ιχθυονυμφών, η οποία περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής πλαγκτόν. Στον κόλπο της Σούδας, λειτουργεί πιλοτική μονάδα υδατοκαλλιέργειας σε ιχθυοκλωβούς.