Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Τεχνολογίες Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Βελτίωση μεθοδολογιών εκτροφής και διαχείρισης μονάδων σε εκκολαπτήρια και μονάδες ιχθυοκλωβών. Στόχος: εκτροφή ακριβείας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί εγκατάσταση πιλοτικής κλίμακας για την εκτροφή ιχθυονυμφών, η οποία περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής πλαγκτόν. Στον κόλπο της Σούδας, λειτουργεί πιλοτική μονάδα υδατοκαλλιέργειας σε ιχθυοκλωβούς.
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research 3.0H2020-INFRAIA-2019 -1, RIA 871108ΕΕ48 μήνες
2019-2024
0όχι
SUStainable INsect CHAINH2020-SFS-2018-2020ΕΕ48 μήνες
2018-2022
0ναι
Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε παρουσία Η/Μ πεδίωνΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣΕΠΑΝ -ΓΓΕΤ36 μήνες
2020-2023
0όχι
AquaSafeΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣΕΠΑΝ -ΓΓΕΤ36 μήνες
2020-2023
0ναι
Καινοτόμα υλικά για δίκτυα ιχθυοκαλλιέργειας με περιβαλλοντικά φιλική αντιρρυπαντική δράση – MaterialΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΕΠΑΛΘ 2014-202048 μήνες
2019-2023
0ναι
Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principle - FishIENCiH2020-BG-2018-2020ΕΕ Η202060 μήνες
2018-2023
0ναι
Διερεύνηση της παραλλακτικότητας μεγεθών σε καλλιεργούμενα ιχθύδια μαγιάτικου με στόχο την βελτίωση των πρακτικών παραγωγής και διαχείρισηςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΕΠΑΛΘ 2014-202048 μήνες
2018-2022
0ναι
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της ευζωίας των ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας σε κλωβούςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΕΠΑΛΘ 2014-202048 μήνες
2018-2022
0ναι
Consumer driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value ChainH2020-SFS-23-2016ΕΕ Η202060 μήνες
2017-2022
0ναι
Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate changeΕΕ Η202048 μήνες
2016-2020
0όχι
Tools for Assessment and Planning of Aquaculture SustainabilityΕΕ Η202048 μήνες
2016-2020
0όχι