Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ultrafast Laser Micro and Nano Processing Laboratory
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
ULMNP is an expert group in the field of laser micro/nano processing and functionalization of materials comprising highly skilled scientists. ULMNP is focused on fundamental and applied issues related to laser interactions with matter and the development of advanced photochemical functionalization schemes for the development of novel materials.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
The lab infrastructure comprise various short (nanosecond, picosecond) and ultrashort (femtosecond) UV, VIS and NIR laser sources combined with a series laser processing and nanomaterials synthesis and deposition workstations with in-line optical diagnostics.
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Antiadhesive Bionic Combs for Handling of NanofibersBioCombs4Nanofibers plans to develop a way to mimic this system on a man-made surface. Its careful characterisation could lead to novel nanotools that are anti-adhesive when it comes to nanofibers, opening the door to easier nanofiber processing and a myriad of nanofiber applications.H2020-EU.1.2.1.36 μήνες
2019-2022
349050όχι
Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, re-configurability, and recyclability of Manufacturing OptolectronicsH2020-EU.2.1.5.1.42 μήνες
2018-2022
7997968.75όχι
A STEP FORWARD TO SPINAL CORD INJURY REPAIR USING INNOVATIVE STIMULATED NANOENGINEERED SCAFFOLDSNeuroStimSpinal is developing a neural tissue engineered scaffold capable of not only combining fibrous and porous topographic cues in order to mimic the morphology of the native spinal cord, but also potentiating the properties of graphene related materials (GRM) supported in a protein-rich decellularized matrix (adECM). Progress in this sense will contribute to a better understanding of the key factors controlling repair in damaged neural tissues.H2020-EU.1.2.1.36 μήνες
2019-2023
3518962.5όχι
FRICTION OPTIMISATION OF SEALS THROUGH ADVANCED LASER SURFACE TEXTURING OF MOULDSThe project will develop and demonstrate a novel methodology for the design and high volume manufacture of surface textured polymeric components tailored to the (friction) environment within which the component operates, achieving a friction reduction of >20% at a cost premium of <10%.H2020-EU.2.1.5.1.42 μήνες
2017-2021
5133871.25όχι
INNOVATIVE POLYMER-BASED COMPOSITE SYSTEMS FOR HIGH-EFFICIENT ENERGY SCAVENGING AND STORAGEInComEss seeks at developing efficient smart materials with energy harvesting and storage capabilities combining advanced polymer based-composite materials into a novel single/multi-source concept to harvest electrical energy from mechanical energy and/or waste heat ambient sources.H2020-EU.2.1.3. H2020-EU.2.1.2.42 μήνες
2020-2023
6967226.25όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 532