Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Ultrafast Laser Micro and Nano Processing Laboratory
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
ULMNP is an expert group in the field of laser micro/nano processing and functionalization of materials comprising highly skilled scientists. ULMNP is focused on fundamental and applied issues related to laser interactions with matter and the development of advanced photochemical functionalization schemes for the development of novel materials.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
The lab infrastructure comprise various short (nanosecond, picosecond) and ultrashort (femtosecond) UV, VIS and NIR laser sources combined with a series laser processing and nanomaterials synthesis and deposition workstations with in-line optical diagnostics.
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 532