Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο αναπτύσσει τεχνικές και λογισμικό σχετικά με εφαρμογές υπολογιστικής μηχανικής και βελτιστοποίησης. Η εργασία εκτείνεται στη μελέτη προβλημάτων επαφής και μη λείας μηχανικής και στην ενσωμάτωση τεχνικών βελτιστοποίησης, τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων για τη μελέτη, την ταυτοποίηση παραμέτρων και των έλεγχο προβλημάτων μηχανικής.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική Μηχανική, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Σέρβερ βιομηχανικού τύπου για εξειδικευμένους υπολογισμούς με χρήση εγκαταστημένων προγραμμάτων.