Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία