Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία-Κλινική Ανοσολογία
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)