Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Βιοφυσικής Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Χημική Βιολογία, Ιατρική Χημεία, Δυναμική πρωτεϊνών, smFRET, Human 15-lipoxygenase, SecA, Νέα αντιβιωτικά
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία, Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας