Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με τη Βοήθεια Η/Y (CAM)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η διδασκαλία και η έρευνα στο εργαστήριο CAM αφορούν την ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και τα περιβαλλοντικά συστήματα. Α) Ανάλυση, σχεδίαση και έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων με νέα μοντέλα προσομοίωσης εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, εφαρμογή ασαφούς λογικής και κλασικών μεθόδως στον έλεγχο δικτύων παραγωγής. Β) Αειφορία συστημάτων και μέτρησή της, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πολιτικές προσαρμογής με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Γ) (παλαιότερη έρευνα) Ευστάθεια, εκτίμηση και έλεγχος στοχαστικών συστημάτων.