Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Φύτρωσης Σπερμάτων
Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για πειράματα φύτρωσης (θάλαμοι φύτρωσης με ελεγχόμενη θερμοκρασία και συνθήκες φωτισμού, σκοτεινός θάλαμος με φωτισμό ασφαλείας για μελέτες σπερματικού ληθάργου, κ.α.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Γεωπονία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για πειράματα φύτρωσης (θάλαμοι φύτρωσης με ελεγχόμενη θερμοκρασία και συνθήκες φωτισμού, σκοτεινός θάλαμος με φωτισμό ασφαλείας για μελέτες σπερματικού ληθάργου, κ.α.)