Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
To Eργαστήριο NMR ασχολείται ερευνητικά με την ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για προσδιορισμό οργανικών ενώσεων σε πολύπλοκα δείγματα όπως τρόφιμα, υλικά, πολυμερή, βιομόρια, αρχαιοϋλικά κλπ. με βάση την φασματοσκοπία NMR στην υγρή και στερεή φάση. Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό NMR τελευταίας τεχνολογίας (φασματόμετρα Bruker DPX-300, Neo-400, AvanceIII-500) και πλήρες χημικό εργαστήριο για την προετοιμασία δειγμάτων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
FoodOmicsGR_RI Comprehensive Characterization of FoodsFoodomicsGR is a National Research Infrastructure with the scope to characterize foods and support R&D in the Greek AgroFood Sector, aiming at: - Holistic Analysis of Food Content, emphasis on local produce: wine, olive oil, honey, dairy products - Advanced international recognition of Greek food products - Development of novel products utilizing bioactive compounds from the Greek flora/fauna and marine organisms - Acrossomics analysis for the classification and characterization of foodsco-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund)45 μήνες
2019-2022
2998997.97όχιΣύνδεσμος
Μεταβολομική ανάλυση τυροκομικών προϊόντων με τη fασματοσκοπία NMRΕΛΙΔΕΚ28 μήνες
2017-2019
28080όχι
Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα ενεργά συστατικάΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ23 μήνες
2013-2015
193400.61ναι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 68