Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών & Φυτοπροστασίας (ΕΒΕΦ)
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)