Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)