Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Molecular Entomology / Pesticide Lab
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απειλούν τη Δημόσια Υγεία και τη Γεωργία. Η έρευνα στο εργαστήριο μου έχει επικεντρωθεί στη μοριακή ανάλυση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των εντόμων υγειονομικής και γεωργικής σημασίας στα εντομοκτόνα, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι πειραματικές προσεγγίσεις μας περιλαμβάνουν τη χρήση βιοδοκιμών, ομικών αναλύσεων και γενετικών/λειτουργικών μεθόδων, για τον εντοπισμό μεταλλαγών και γονιδίων που σχετίζονται με το φαινότυπο. Επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικές ανοσοεντοπισμού και μικροσκοπίας, προκειμένου να μελετήσουμε τη “φαρμακοκινητική” των εντομοκτόνων και να τη βελτιώσουμε, σε συνεργασία με τη Βιομηχανία. Σύγχρονα μοριακά διαγνωστικά αναπτύσσονται και εφαρμόζονται, για τη μελέτη της δυναμικής και της εξέλιξης της ανθεκτικότητας σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων. Μη τοξικοί ενζυμικού παρεμποδιστές (συνεργιστές), για την παρεμπόδιση των μηχανισμών αποτοξικοποίησης των εντόμων και την αναστολή της ανθεκτικότητας, αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη Βιομηχανία, για την ανάπτυξη βελτιωμένων εντομοκτόνων νέας γενιάς. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου για την ανακάλυψη νέων στόχων εντομοκτόνων/βιοεντομοκτόνων, με έμφαση τη χαμηλή τοξικότητα στις μέλισσες, αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών βιοτεχνολογικών μεθόδων καταπολέμησης των εντόμων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 325