Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής
Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία