Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)