Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
• Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα). • Φυσικο-χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, χρωστικών σε αγγεία και αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων. • Ανάπτυξη νέων ανθεκτικότερων κονιαμάτων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα. • Ανάπτυξη αειφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγχρονα κτίρια. • Μελέτη προσθήκης ειδικών νανο-πρόσθετων με στόχο τη βελτίωση των φυσικο-χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων. • Σύνθεση και αποτίμηση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση και προστασία δομικών υλικών. • Ανάπτυξη μονωτικών ελαφρο-σύνθετων συστημάτων δόμησης με οικολογικά υλικά
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Παροχή υπηρεσιών σε FTIR, ψηφιακή μικροσκοπία και άλλα μικροσυστήματα
Έργα & Συμβάσεις
ΤίτλοςΓενική περιγραφή έργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΔιάρκειαΠροϋπολογισμός(€)Το έργο έχει δικαιούχο κάποια επιχείρησηProject URL
Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογίαπαρασκευάστηκε ένα υμένιο ενός προστατευτικό και υδρόφοβο λίθων το οποίο συνδυάζει και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Λόγω της αντιμικροβιακής δράσης του διοξειδίου του τιτανίου σε νανομορφή προστέθηκε σε σιλάνια διαμέσου της διαδικασίας sol-gel, και προέκυψε πλέγμα πυριτίας και τιτανίας συμβατό με μνημεία και κτίρια.Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων36 μήνες
2012-2013
45000όχι
Νανοσύνθετα βιοεμπνευσμένα υλικά για στερέωση δομικών υλικώνΤο συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από επιστημονική επιτροπή με άριστο αποτέλεσμα την 17η Ιουλίου 2013. Επιπλέον το βασικό παραδοτέο του προγράμματος που είναι ένα κολλοειδές νανο-υλικό με στερεωτικές δυνατότητες στα δομικά υλικά κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013 από την ελληνική εταιρεία NanoPhos με την επωνυμία SurfaPore FX.ΓΓΕΤ36 μήνες
2012-2015
117715ναι
15. KOMMOS Archaeological Site/General Conditions AssessmentMortar and stones analysesAegean Prehistory Study Center for East Crete INSTAP-SCEC S.A24 μήνες
2016-2018
10000όχι
Νανο-υλικά και προστασία μνημείωνΑνάπτυξη καινοτόμων νανο-σύνθετων υλικών με βάση το ασβέστιο για την ενίσχυση και προστασία των πορωδών υλικών δόμησης σε αρχιτεκτονικά μνημεία και παραδοσιακές κατασκευέςΕΛΙΔΕΚ28 μήνες
2017-2019
24000όχι
Αειφόρος ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων: παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της ΓαύδουΠρογραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αειφόρος ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων: παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου», Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Γαύδου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού και ΤουρισμούΠεριφέρεια Κρήτης24 μήνες
2018-2021
44000όχι
The Oslo Opera House – Condition analysis and proposal for protection and maintenance of exterior marble”Statsbygg, Norway24 μήνες
2015-2017
48000ναι
InnovaConcreteInnovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage Call/Topic: Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage Type of action: Research and Innovation action Granted by: European Union Horizon 2020, 300,000€, 2018-2021.Horizon202036 μήνες
2018-2021
300000όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 150