Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
• Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα). • Φυσικο-χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, χρωστικών σε αγγεία και αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων. • Ανάπτυξη νέων ανθεκτικότερων κονιαμάτων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα. • Ανάπτυξη αειφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγχρονα κτίρια. • Μελέτη προσθήκης ειδικών νανο-πρόσθετων με στόχο τη βελτίωση των φυσικο-χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων. • Σύνθεση και αποτίμηση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση και προστασία δομικών υλικών. • Ανάπτυξη μονωτικών ελαφρο-σύνθετων συστημάτων δόμησης με οικολογικά υλικά
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Παροχή υπηρεσιών σε FTIR, ψηφιακή μικροσκοπία και άλλα μικροσυστήματα
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 150