Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Στατιστικής Μάθησης
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
To Εργαστήριο Στατιστικής Μάθησης στο ΙΥΜ-ΙΤΕ, στοχεύει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης στατιστικής και της επιστήμης δεδομένων. Το Εργαστήριο απευθύνεται σε διεπιστημονικά ερευνητικά ερωτήματα από μια μεγάλη ποικιλία πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των Κοινωνικών Επιστημών, Γεω-επιστημών, Βιοπληροφορικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να α) συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες από το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις και πατέντες που σχετίζονται με προηγμένες ποσοτικές αναλύσεις και προγνωστικά μοντέλα β) να συμπράττει με βιομηχανικούς εταίρους, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη λογισμικού γ) λειτουργεί ως ομπρέλα για ερευνητές που εργάζονται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης οι οποίοι χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν στατιστικά, οικονομετρικά και μοντέλα μηχανικής μάθησης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Άλλες Φυσικές Επιστήμες , Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες