Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ φιλοδοξεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία της επιστήμης των μεγάλων δεδομένων και της υπολογιστικής νοημοσύνης επιτελώντας βασική έρευνα στην επεξεργασία εικόνας, ήχου και φωνής, τη κατανεμημένη επεξεργασία σημάτων και τη μηχανική μάθηση. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες βασίζονται στους πυλώνες της μη-Γκαουσιανής στατιστικής, των αραιών αναπαραστάσεων, της συμπιεστικής δειγματοληψίας και της στατιστικής μάθησης, με στόχο να εφαρμόσουμε τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας σε μια ευρεία γκάμα πραγματικών προβλημάτων. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται η τηλεπισκόπηση, η κωδικοποίηση εικόνας και βίντεο, η διαχείριση δεδομένων σε δίκτυα αισθητήρων, η κωδικοποίηση πολυκάναλου ήχου, η αναγνώριση και ενίσχυση φωνής, και η ανάλυση αστροφυσικών δεδομένων.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)