Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία, Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 46