Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)