Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων και Καρκίνου στα Παιδιά
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)