Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Η Δρ Πολυξένη Γ. Παππή εργάζεται ως Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιολογίας στο Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) διπλώματος ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας και Διδακτορικού (PhD) διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία-Ιολογία. Έχει εργαστεί ως εργαστηριακός συνεργάτης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και σε ερευνητικά προγράμματα στο Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και στο Εργαστήριο Ιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θεματολογία σχετική με ιούς κηπευτικών, δενδρωδών και αμπέλου. Τομείς του ενδιαφέροντός της και της ερευνητικής της δραστηριότητας αποτελούν η ταυτοποίηση και ο μοριακός χαρακτηρισμός παθογόνων αιτιών ιολογικών ασθενειών που προσβάλλουν τα λαχανικά και την άμπελο με έμφαση στις νέες/αναδυόμενες ασθένειες, στην ανάπτυξη και βελτίωση μοριακών δοκιμών διάγνωσης και χαρακτηρισμού φυτικών ιών και ιοειδών (PCR, IC-RT-PCR, PCR, Real-Time PCR) και στην ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων αποτελεσματικού εργαστηριακού ελέγχου της φυτοϋγείας πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου. Επιπλέον, ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν η χαρτογράφηση της παρουσίας παθογόνων αιτίων ιολογικών ασθενειών στον Ελλαδικό χώρο, η μελέτη των αλληλεπιδράσεων φυτών ξενιστών-ιών-φορέων για την βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας των ιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους, η μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας και εξέλιξης των παθογόνων αιτιών ιολογικών ασθενειών και η ανάπτυξη σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των φυτικών ιών.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: όχι
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 17