Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Αναπαραγωγή & Φυσιολογία Ψαριών
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
The laboratory studies fish reproduction and broodstock management in species with interest for the Mediterranean aquaculture. The research activities may be summarized in (a) the study of fish reproductive biology and endocrinology, (b) the identification of the dysfunctions exhibited by female and male broodstocks in captive conditions, and (c) the development of pharmacological methods for the control of reproduction, induction of spawning and improvement of sperm production in fish of interest for the aquaculture industry. Some of these species include the meager (Argyrosomus regius), dusky grouper (Epinephelus marginatus), wreckfish (Polyprion americanus), greater amberjack (Seriola dumerili) and Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus). The laboratory is also involved in training graduate students from all over Europe, as well as providing consulting services to the aquaculture industry in the area of broodstock management and hormonal induction of spawning.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Δημοσιεύσεις
Πλήθος Δημοσιεύσεων: 146