Κουπόνια πνευματικής ιδιοκτησίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο “Ideas Powered for Business” – SME Fund 2024

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν στις 22.01.2024, την εκκίνηση του Ταμείου ΜΜΕ “Ideas Powered for Business”, το οποίο προσφέρει κουπόνια πνευματικής ιδιοκτησίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με έδρα την ΕΕ.

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία διαχειρίζεται το EUIPO και η οποία ωφελεί τις ΜΜΕ από το 2021, προσφέροντάς τους μερική επιστροφή των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και είναι υπεύθυνες για περίπου τα τρία τέταρτα της απασχόλησης στην ΕΕ, είναι σημαντικό να προστατεύουν τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία με μια ευέλικτη εργαλειοθήκη διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις και να επεκταθούν.

Το φετινό Ταμείο για τις ΜΜΕ προσφέρει χρηματοδότηση για ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων για τη σύνταξη και κατάθεση μιας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έως 50 % κατ’ ανώτατο όριο, ή 2 000 ευρώ εάν παραδίδεται από επαγγελματία εκπρόσωπο από τον επίσημο κατάλογο : https://www.epo.org/en/applying/representatives?size=n_10_n ) και την επιστροφή των εξόδων για την επιβολή IP Scan Enforcement (στις χώρες των συμμετεχόντων γραφείων).

Επιλέξιμες Δράσεις :

  • Σάρωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Προστασία Εμπορικών Σημάτων/Σχεδίων
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  • Plant Varieties

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το 2024 θα ανέλθει σε 18,85 εκατ. ευρώ για τα δύο πρώτα κουπόνια (σάρωση διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασία σήματος ή σχεδίου) και σε 1,15 εκατ. ευρώ για τα κουπόνια τρία και τέσσερα (διπλώματα ευρεσιτεχνίας και plant varieties).

Περισσότερες πληροφορίες για το SME Fund 2024, παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.euipo.europa.eu/en/news/sme-fund-2024-continued-support-for-eu-smes-to-protect-their-intellectual-property .

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς