Διαχείριση Καινοτομίας (innovation management)

Η διαχείριση καινοτομίας (innovation management) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα πρέπει να αναπτύξει η επιχειρήσει προκειμένου να επιτύχει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.