Κατάσταση: Ενεργό

Στόχος του προγράμματος Innowwide είναι η  ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που καινοτομούν προκειμένου να αναπτυχθούν, να ενταχθούν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και να διεισδύσουν σε νέες αγορές. 

Στην προκήρυξη αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος INNOWWIDE, χρηματοδοτείται η σύμπραξη ΜΜΕ με έδρα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε τις συνδεδεμένες χώρες με το Πρόγραμμα Horizon Europe με έναν εταίρο από την Αφρική, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή ή την Ασιατική ζώνη του Ειρηνικού. Η χρηματοδότηση απευθύνεται μεν, μόνο στις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Horizon Europe χώρες, επιτρέπεται δε η υπεργολαβία στον εταίρο από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά project είναι €60.000 και η διάρκεια ανά project θα είναι 6 μήνες.

Περίληψη

Το Πρόγραμμα INNOWIDE αποτελεί μια πρωτοβουλία της – συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Σύμπραξης για Καινοτόμες Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) (Horizon Europe Partnership for Innovative SMEs/Eurostars3) την οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία του δικτύου EUREKA.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα Innowwide για μια επιχορήγηση ύψους έως €60.000 με αντικείμενο την ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις με στόχο τη συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.
Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά project είναι €60.000 και η διάρκεια ανά project θα είναι 6 μήνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Προσωπικό, υπεργολαβίες, έξοδα αγοράς (ταξίδια και διαβίωση, αποσβέσεις εξοπλισμού, άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες).

Δείτε ακόμα...