Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης InnoDays 2023

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγο χρόνο, για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου που αφορά στην

αξιολόγηση του Τριήμερου Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2023

Γενικά Στοιχεία

Αξιολόγηση Διοργάνωσης InnoDays 2023

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

Σημ.: Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, για στατιστική ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την βελτίωση των δράσεών του.