Στρατηγική Ανάλυσης (Analyzer Strategy)

Αναφέρεται σε μια επιχείρηση, η οποία ακολουθεί μια μιμητική στρατηγική για την καινοτομία, όπου ο στόχος είναι να φτάσει στην αγορά με ένα ισοδύναμο ή ελαφρώς καλύτερο προϊόν πολύ γρήγορα, όταν κάποιος άλλος εισαγάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν, χωρίς να είναι η ίδια η επιχείρηση πρώτη στην αγορά με νέα προϊόντα ή τεχνολογίες. Μερικές φορές ονομάζεται στρατηγική μίμησης ή γρήγορης ακολουθίας.