Αμυντική Στρατηγική (Defender Strategy)

Υιοθετείται από μια επιχείρηση που εισαγάγει στην αγορά ένα σύνολο προϊόντων τα οποία και προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο, όχι απαραίτητα μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων.