Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης»

Η Περιφέρεια Κρήτης και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Hackathon), ο οποίος θα διεξαχθεί

το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούρνες, Γούβες Ηρακλείου),

στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Περιφέρειας Κρήτης 

«InnoDays 2022 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής»

(https://innodays.gr/)

Στο Μαραθώνιο Καινοτομίας θα διαγωνιστούν ομάδες ενδιαφερόμενων (project teams) οι οποίες θα αναπτύξουν μια ιδέα σε θεματολογία σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας διεξάγεται στη μνήμη του Αρτέμη Σαϊτάκη (1954-2021), ο οποίος για πολλά χρόνια διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συνέδεσε το όνομά του με τη στήριξη και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Η θεματολογία του Μαραθώνιου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» είναι από τον Τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής και πιο συγκεκριμένα το θέμα στο οποίο οι Ομάδες καλούνται να αναπτύξουν είναι:

 

Καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και προώθηση του ελαιολάδου και του χαρουπιού της Κρήτης

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές ιδεών, χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες / περιοχές:

 • Ιδέες/ Εφαρμογές που βασίζονται σε emerging (αναδυόμενες) τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. γεωργία ακρίβειας, κυτταρική γεωργία)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν στην αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα, το internet of things, την τεχνητή νοημοσύνη τα πληροφορικά συστήματα και άλλες εφαρμογές από το πεδίο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν την κυκλική γεωργία / κυκλική οικονομία
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που αφορούν νέα μοντέλα συνεργασίας (π.χ. clusters)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης με τον Τουρισμό και τη μεταποίηση
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που σχετίζονται με τεχνολογίες που διευκολύνουν τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία,
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων (ειδικά νερό και έδαφος)
 • Ιδέες/ Εφαρμογές που ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής.

Οι ιδέες των ομάδων θα παρουσιαστούν δια ζώσης σε Κριτική Επιτροπή, η οποία και θα τις βαθμολογήσει με συγκεκριμένα κριτήρια.

Στις τρεις πρώτες στη συνολική βαθμολογία Ομάδες, θα δοθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα. Το σχήμα της βράβευσης έχει ως εξής:

 • Πρώτη Θέση: 2.000€ και δώρο από την skytelecom, για όλα τα μέλη της ομάδας, ενεξάρτητα από πόσα άτομα θα αποτελείται, από μία σύνδεση Internet για 2 χρόνια 
 • Δεύτερη Θέση: 850€
 • Τρίτη Θέση: 400€

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας μπορούν να αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω, ενώ οι ομάδες μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενο. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια (1) ομάδες.

Οι ομάδες θα έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Μαραθωνίου Καινοτομίας και θα βοηθηθούν από ειδικούς (μέντορες) στην διαμόρφωση και παρουσίαση της ιδέας τους.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να μάθουν περισσότερα στη σελίδα της δράσης του Φυτωρίου Ιδεών (https://ibo.crete.gov.gr/fytwrio-idewn/) και να δηλώσουν 

συμμετοχή έως τις 18 Νοεμβρίου 2022 στη φόρμα:

 https://ibo.crete.gov.gr/hackathon-form/

Για τυχόν απορίες / διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της δράσης, Επ. Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη (mkourg@hmu.gr, 2810379766)

Προκαταρκτικό πρόγραμμα του Μαραθώνιου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» (Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης InnoDays 2022 της Περιφέρειας Κρήτης):

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022:

10:00 – 10:30: Προσέλευση / εγγραφές

10:30 – 11:15: Παρουσίαση Έργου και Σκοπού του Hackathon – Οδηγίες προς τις Ομάδες

11:15 – 12:00: Επιλογή μεντόρων για τις ομάδες

12:00 – 12:15: Διάλλειμα

12:15 – 16.30: Συνεργασία των ομάδων και των μεντόρων για τη διαμόρφωση / οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της

16:30-17:00:  Λήξη πρώτης ημέρας

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022:

10:00 – 11:30: Δυνατότητα συνεργασίας των ομάδων και των μεντόρων για τη διαμόρφωση / οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της

11:30 – 13:00: Παρουσιάσεις και υποστήριξη των Ιδεών των Ομάδων στην Κριτική Επιτροπή (έως 10 λεπτά κάθε παρουσίαση, η οποία θα έχει τη φιλοσοφία/ δομή του επιχειρηματικού καμβά)

13:00 – 13:15: Διάλλειμα

13:15 – 14:40: Αξιολόγηση των Ιδεών από την Κριτική Επιτροπή

14:40– 15:10: Διάλειμμα

15.10 – 15.40: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Hackathon (Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης – Συντονιστής Επιστημονικών Υπεύθυνων Έργου)

15:40 – 16.10: Εις μνήμην του Αρτέμη Σαϊτάκη (Ομιλία – Δρ. Βασίλειος Κελεσίδης), Απονομές βραβείων Μαραθωνίου Καινοτομίας

16.10-16.20: Απολογισμός – Λήξη InnoDays 2022

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας αποτελεί δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη.

Το Έργο υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφαλαίου των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης.

ΦΥΤΩΡΙΟ

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Πρώτη θέση στο Διαγωνισμό EUSAIR POPRI Youth 2024, για την ομάδα φοιτητών «Trash Feaster Vessel» του Φυτωρίου Ιδεών της Περιφέρειας από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Primorski Tehnološki Park της Σλοβενίας, συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «EUSAIR

Ενημέρωση

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική