Έναρξη διαβούλευσης για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2021-2027 έχει υιοθετηθεί ο ειδικός στόχος «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών» που αντιμετωπίζει τις ανάγκες: (α) ενδυνάμωσης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης μέσω της ενίσχυσης των δεσμών έρευνας- επιχειρηματικότητας, (β) ενίσχυσης της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων προς την καινοτομία με αύξηση των ιδιωτικών δαπανών Ε&Α και (γ) ανάσχεσης του «brain drain».  

 

Εντός του 2023 αναμένεται να προκηρυχθεί σχετική δράση που αφορά στην ενίσχυση της εκκόλαψης επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€.  

 

Η δράση επιδιώκει να ενισχύσει τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές τους. Η ενίσχυση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει σταδιακά δυναμικές επιχειρηματικές μονάδες με υψηλό επίπεδο καινοτομίας. 

 

Η παραπάνω δράση εστιάζει στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρεις Κρήτης (RIS3Crete). Δείτε το πλήρες κείμενο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής στο σύνδεσμο: https://ris3.crete.gov.gr/wpcontent/uploads/2021/08/ana8ewrisiris3crete-2021-2027-web.pdf  

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία διαβούλευσης με στόχο την διαμόρφωση του αντικειμένου της σχετικής προκήρυξης. Αποτυπώστε την πρόταση σας συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στην διαδικασία διαβούλευσης, στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

Η διαβούλευση υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (https://ibo.crete.gov.gr/) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης. E-mail επικοινωνίας: ibo@creteregion.gr  

Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 23/6/2023  

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Ομάδα από το Φυτώριο Ιδεών, με την ιδέα “Ambu Squeeze”, συμμετείχε στον 8ο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας EUSAIR Popri International Eusair Youth στο Σαράγιεβο

Στις 24 και 25 Μαϊου 2023 διοργανώθηκε στο Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη η δράση «EUSAIR POPRI youth-EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – EUSAIR», μέσω

Innovation Stories

ΥΠΕΡΙΩΝ – Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα επιθεώρησης και βελτιστοποίη σης απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών

Το έργο ΥΠΕΡΙΩΝ χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Δράση 1.b.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete».