Πρόσκληση για Συμμετοχή στο “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe” του APACCCEEC

VT2023_GuidelinesForApplicants-11

Ventures Thrive - Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νεοφυών Επιχειρήσεων

bioaroma

Καινοτόμες συσκευασίες & πρωτοποριακά προϊόντα από την BIOAROMA CRETE

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό πιλοτική λειτουργία

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό πιλοτική λειτουργία

Ερευνητικά Εργαστήρια

Μητρώα Έρευνας & Επιχειρηματικότητας

Επιχειρήσεις

Καταχώρηση στοιχείων στα μητρώα

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές ερευνητικών εργαστηρίων της Κρήτης
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές επιχειρήσεων κατόπιν αιτήματος

Νέα - Ανακοινώσεις

Χρηματοδοτικά Έργαλεία

Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays

Δράσεις

Φυτώριο Ιδεών στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays

Mια πολύ σημαντική εκδήλωση για την Κρήτη, που θα αποτελέσει θεσμό, με σημείο αναφοράς το οικοσύστημα καινοτομίας του νησιού μας.

Χαρτογράφηση Υφιστάμενων Δράσεων & Αναγκών Κυκλικής Οικονομίας

Yποστήριξη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

Αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.