Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό πιλοτική λειτουργία

Μητρώα Έρευνας & Επιχειρηματικότητας

Ερευνητικά Εργαστήρια

Επιχειρήσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

Χρηματοδοτικά Έργαλεία

Φυτώριο Ιδεών - Υλικό Εκδηλώσεων

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

O νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16 Τεύχος Α’ 04.02.2022 με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας µε τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Δράσεις

Φυτώριο Ιδεών στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Χαρτογράφηση Υφιστάμενων Δράσεων & Αναγκών Κυκλικής Οικονομίας

Yποστήριξη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

Αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μητρώα Επιχειρηματικότητας & Έρευνας

Στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών εργαστηρίων

Καταχώρηση στοιχείων στα μητρώα

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές ερευνητικών εργαστηρίων της Κρήτης
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές επιχειρήσεων κατόπιν αιτήματος