Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Εγγραφή Μελών (Επιχειρήσεων & Εργαστηρίων)

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές επιχειρήσεων (σύνδεση με κωδικούς taxisnet)
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές ερευνητικών εργαστηρίων της Κρήτης

Αναζητάτε νέες συνεργασίες
με επιχειρήσεις, εργαστήρια ή άλλους φορείς;

Υποβάλετε το αίτημά σας προς αναζήτηση συνεργασιών
και θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε το νέος σας συνεργάτη

Νέα - Ανακοινώσεις

Δράσεις

Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Φυτώριο Ιδεών

Ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays

Χαρτογράφηση Υφιστάμενων Δράσεων & Αναγκών Κυκλικής Οικονομίας

Yποστήριξη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

Αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χρηματοδοτικά Έργαλεία

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete

Περιφερειακή Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete