Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό πιλοτική λειτουργία

Νέα Δράση: "Φυτώριο Ιδεών"

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Μητρώα Επιχειρηματικότητας & Έρευνας

Η εφαρμογή βρίσκεται σε Πιλοτική Λειτουργία

Στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών εργαστηρίων

Καταχώρηση στοιχείων στην πιλοτική φάση

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές ερευνητικών εργαστηρίων της Κρήτης
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές επιχειρήσεων κατόπιν αιτήματος

Νέα - Δράσεις