Πρόσκληση στην διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στην Κρήτη»

Σας καλούμε στην διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στην Κρήτη (ΟΕΠ)».

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου που διεξάγεται από το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (IBO). Η παρουσίαση θα γίνει τη:

Τετάρτη 13/7/2022 στις 19:30 μμ – 21:00 μμ 

μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NkMTljZDctYjI0MC00NDUxLTliZmItMjgyN2RmMjkzNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274566a7f-3d73-4abd-bebb-ece0c2e1ad4f%22%2c%22Oid%22%3a%220e5321c5-ce5e-4555-9604-adc6114f2b89%22%7d.

 

Σύσκεψη Microsoft Teams

Συμμετοχή από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας

Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη

Ή εγγραφείτε εισάγοντας ένα αναγνωριστικό σύσκεψης
Αναγνωριστικό σύσκεψης: 379 284 490 455
Κωδικός πρόσβασης: FfwfoV

 

Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.

Με εκτίμηση,

 

Παπαδεράκης Αντώνης                                                                                                         Καθηγητής Χρήστος Φλώρος

Αντιπεριφερειάρχης τομέα Επιχειρηματικότητας,                                          Αντιπρύτανης, Διευθυντής LAFIM

Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς