Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων/ καταρτιζόμενων στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Κρητική Διατροφή και Αριστεία στη Φιλοξενία»

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επιλογή ωφελούμενων/καταρτιζόμενων στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» (MIS 5162154), που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιείται από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.


Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες της εστίασης, υλοποιείται σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης.


Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Κωδ. Έργου 2020ΕΠ00200010, MIS 5162154).

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς