Φυτώριο Ιδεών: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τη δράση «Φυτώριο Ιδεών» στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.


Συνολικά υποβλήθηκαν 34 προτάσεις, από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και ερευνητικές ομάδες από τα τέσσερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης.  Οι προτάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η υγεία, η τεχνολογία, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία κ.α.


Προκρίθηκαν τρεις (3) ομάδες σε κάθε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Ίδρυμα οι οποίες συγκέντρωσαν και την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση.


Οι 12 προκριθείσες ομάδες θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω των ιδρυμάτων, με σκοπό να αναπτύξουν πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με το πλαίσιο της δράσης. Οι ομάδες θα υποστηριχθούν από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους της δράσης του Φυτωρίου Ιδεών και από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης.  Επίσης θα μπορούν να συμμετέχουν στις λοιπές δράσεις, εκδηλώσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης, που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του έργου.


Στόχος του συνολικού εγχειρήματος είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τους φοιτητές και τους ερευνητές στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης να υιοθετήσουν μια επιχειρηματική νοοτροπία και να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες που μπορούν να μετατραπούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.  Μέσω της διαρκούς συνεργασίας των σχετικών δομών των Ιδρυμάτων με το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας επιταχύνεται η μετατροπή τους σε πόλους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα ενισχύεται το οικοσύστημα καινοτομίας της  Κρήτης.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς