IONOS Agri Drones – Καινοτόμες πρακτικές και μέθοδοι με τη χρήση Agri Drones στον πρωτογενή τομέα

Η IONOS είναι μια start-up εταιρεία που ξεκίνησε το 2019 με βάση στο Ηράκλειο Κρήτης και με αντικείμενο την εισαγωγή Τεχνολογίας αιχμής στον πρωτογενή τομέα, ενώ είναι μέλος του Εθνικού μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Γεωργίας Ακριβείας με την χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Η καινοτομία

Η IONOS έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο εφαρμογών ακριβείας δολωματικών ψεκασμών με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones). H συγκεκριμένη καινοτόμος μέθοδος έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δίνει πρόσβαση σε επικλινείς και δυσπρόσιτες περιοχές, συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τρόπους ψεκασμού και τη χρήση επίγειων μέσων.

Η καινοτομία της ΙΟΝΟS συνίσταται στην χρήση της εναέριας ρομποτικής τεχνολογίας για γεωργικές εφαρμογές στην Ελλάδα που δεν είχαν προηγούμενο, καθώς είναι η πρώτη οντότητα που επιχειρεί σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεθόδους εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της καινοτόμου αυτής πρακτικής, η IONOS δημιούργησε το πρόγραμμα ΕΞΑΡΧΟΣ, το πρώτο επίσημα αδειοδοτημένο πρόγραμμα στην ΕΕ για την χρήση πολυκοπτέρου σε γεωργικούς ψεκασμούς, το οποίο συμπεριλαμβάνεται τα τελευταία 2 έτη στο «Εθνικό Πρόγραμμα Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου». 

IONOS - Ολοκληρωμένες λύσεις γεωργίας ακριβείας

Η IONOS είναι μια start-up εταιρεία που ξεκίνησε το 2019 με βάση στο Ηράκλειο Κρήτης και με αντικείμενο την εισαγωγή Τεχνολογίας αιχμής στον πρωτογενή τομέα, ενώ είναι μέλος του Εθνικού μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”. Συγκεκριμένα η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Γεωργίας Ακριβείας με την χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Σ.ΜΗ.Ε.Α) ή drones όπως είναι πιο γνωστά. Στόχος της είναι η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των γεωργικών drones με καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων – προτύπων. Εξειδικεύεται στην χρήση drones για ψεκασμούς κάλυψης ακριβείας, ψεκασμούς σημείων, την παρακολούθηση των δεικτών καλλιέργειας σε διάφορα φάσματα και την ανίχνευση ασθενειών, παρασίτων και ζιζανίων.

 

Η IONOS εξειδικεύεται στις επιχειρήσεις εφαρμογών ακριβείας χρησιμοποιώντας Agri Drones,  επιτυγχάνοντας με την εν λόγω τεχνολογία να:

 • Υποστηρίζει τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης
 • Συμβάλλει στην έρευνα και ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα
 • Διασφαλίσει την βιοποικιλότητα
 • Μειώνει την χρήση επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον
 • Συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης

 

Η καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση της IONOS αναγνωρίστηκε και από την ελληνική πολιτεία, με το να επιλεχθεί ως μία από τις 15 νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή καινοτόμων start-ups (ELEVATE GREECE) στο ελληνικό περίπτερο της Παγκόσμιας έκθεσης στο Ντουμπάι (Terra Auditorium, Expo 2020), στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι άμεσοι συνεργάτες της εταιρείας αποτελείται από ένα φάσμα ειδικοτήτων όπως: τεχνικοί, πιλότοι-εκπαιδευτές Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, γεωπόνοι, ειδικοί ιατροί εργασίας και περιβάλλοντος, οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας με εκτεταμένη εμπειρία στις γεωργικές επιχειρήσεις με χρήση γεωργικών drones, που επιχειρεί αποδοτικά και με ασφάλεια σε αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες και σε όλους τους τύπους ανάγλυφου. Τα μέλη της ομάδας της ΙΟΝΟS βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, ούτως ώστε να καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ από το 2022 η ομάδα έχει επεκταθεί και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Ο καταμερισμός ρόλων στους τομείς δραστηριοποίησης, καθώς και η διαρκής εκπαίδευση όλων των μελών, έχει οδηγήσει σε ένα μοντέλο εργασίας το οποίο είναι λειτουργικό χωρίς να επηρεάζεται από την χώρα και τον τόπο δραστηριότητας.

 

Η καινοτομία της ΙΟΝΟS συνίσταται στην χρήση της εναέριας ρομποτικής τεχνολογίας για γεωργικές εφαρμογές στην Ελλάδα που δεν είχαν προηγούμενο, καθώς είναι η πρώτη οντότητα που επιχειρεί σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεθόδους εφαρμογής.   Τα πεδία που δραστηριοποιείται καινοτόμα η ΙΟΝΟS είναι: εφαρμογές ακριβείας,  εκπαίδευση και έρευνα και ανάπτυξη.

.

Εφαρμογές Ακριβείας

Η ΙΟΝΟS χρησιμοποιεί τα εξειδικευμένα drones προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις μεθόδους ψεκασμού των καλλιεργειών. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των drones για ψεκασμό αντί για επίγεια μέσα είναι η πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία με δύσκολο ανάγλυφο, η ολοκλήρωση της εργασίας σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, η πολύ μικρότερη καταπόνηση και η μεγαλύτερη ασφάλεια του χειριστή. Επιπλέον, οι εφαρμογές ακριβείας απαιτούν πολύ μικρότερη ποσότητα νερού μειώνοντας την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. ελιά) χρησιμοποιούνται με τα επίγεια μέσα περίπου 500 λίτρα ανά εκτάριο, ενώ με την μέθοδο και τα drones της ΙΟΝΟS, η  αντίστοιχη εφαρμογή γίνεται με 20-30  λίτρα.

 

Η πρόκληση που αντιμετώπισε η ΙΟΝΟS ήταν η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας και η προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα αυτά τα προϊόντα αναπτυχθήκανε αρχικά για περιοχές επίπεδες σε μεγάλες πεδιάδες χωρίς εμπόδια. Η ΙΟΝΟS εκπόνησε διαδικασίες και μεθόδους ούτως να εκτελούνται πλέον ψεκασμοί σε αροτραίες εκτάσεις, δενδρώδεις καλλιέργειες, επικλινείς εκτάσεις, πεδία με τεχνητά εμπόδια και πεδία με ακανόνιστο ανάγλυφο

Εκπαίδευση

Η λειτουργία των Agri Drones απαιτείται να γίνεται με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, και όποιος χρησιμοποιεί ένα ψεκαστικό drone πρέπει να είναι εκπαιδευμένος από πιστοποιημένο οργανισμό.  Αυτό προκύπτει από την κοινή χρήση του εναέριου χώρου από επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και την εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η ΙΟΝΟS είναι πρωτοπόρος φορέας εκμετάλλευσης Agri Drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επιχειρεί στην Ειδική Κατηγορία και είναι ο πρώτος που έχει αδειοδοτηθεί για τις σχετικές εφαρμογές. Ως εξειδικευμένος φορέας, παρέχει εκπαίδευση για χειριστές drones με ειδίκευση στους αγροτικούς ψεκασμούς. Από το 2021 αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου European Drone School, ως ο αποκλειστικός φορέας παροχής εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις ψεκασμών με drones.

 

Η πρόκληση που αντιμετώπισε η ΙΟΝΟS ήταν πως το θεσμικό πλαίσιο ήταν νέο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιμέρους εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν ήταν εξοικειωμένες με αυτό. Η ΙΟΝΟS αξιοποιώντας την εμπειρία της στα drones και με την συνδρομή πιλότων επανδρωμένων αεροσκαφών, εκπόνησε ένα άρτιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθιστά τους υποψήφιους χειριστές ικανούς να επιχειρούν αποδοτικά και με ασφάλεια. Η ενσωμάτωση της μάλιστα στο ευρωπαϊκό δίκτυο  European Drone School καθιστά την ΙΟΝΟS σε πάροχο εκπαίδευσης ενός αυστηρά εξειδικευμένου αντικείμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η ΙΟΝΟS με εξειδίκευση στον τομέα των ψεκασμών ακριβείας με drones, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και παρέχει τα ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στη Γεωργία. Τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει στοχεύουν σε δράσεις για την:

 • Στοχευμένη χρήση Γεωργικών Σκευασμάτων
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων (νερό)
 • Ελαχιστοποίηση του φαινομένου drift στις όμορες καλλιέργειες, στις γειτονικές περιοχές και μείωση του αποτυπώματος των φυτοφαρμάκων στα τελικά προϊόντα
 • Προστασία της βιοποικιλότητας
 • Βοήθεια στους αγρότες να μετατρέψουν την καλλιέργειά τους σε βιολογική δίνοντάς τους λύσεις για πιο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο
 • Μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της παραγωγικότητας μικρών εκμεταλλεύσεων


Ερευνητικά προγράμματα που έχει συμμετέχει η ΙΟΝΟS είναι:

 • ΕΞΑΡΧΟΣ 2020 / 2021 / 2022 – Το πρώτο επίσημο πρόγραμμα που συμμετέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι Περιφέρειες, Ελληνικά Πανεπιστήμια και ο Ιδιωτικός τομέας, όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, η Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας και Κρήτης, και η ΕΛΑΝΚΟ. Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΞΑΡΧΟΣ στοχεύει στην ενσωμάτωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Δακοκτονίας εναλλακτικών μεθόδων στην αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με την χρήση Agri D Εμπνευστής και δημιουργός είναι η ομάδα της IONOS.
 • IONEL project. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την συμμετοχή τη Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδας, με επίκεντρο τις ανάγκες καλλιέργειας ρυζιού σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΚΟ, GOWAN και SDS Biotech K.K.
 • ActPhast 4.0 Ερευνητικό πρόγραμμα εισαγωγής της τεχνολογίας οπτικών ινών στις επιχειρήσεις των γεωργικών Drones, σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (FORTH) και το Πανεπιστήμιο του Southampton.


Επιπροσθέτως, η ΙΟΝΟS αναπτύσσει και αυτόνομη ερευνητική δραστηριότητα, συμπράττοντας με εταιρείες τεχνολογίας όπως η Robotopia και Bioinsecta, αναπτύσσοντας νέο εξοπλισμό και λογισμικό για ψεκαστικά drones, ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε καλλιέργειας.

Το όραμα για το μέλλον

Το όραμα της ΙΟΝΟS για το μέλλον είναι να αξιοποιήσει την μοναδική της εμπειρία και τεχνογνωσία στους ψεκασμούς με drones, προκειμένου να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα αυτόν και εκτός συνόρων. Τα επόμενα βήματα αφορούν στην εδραίωση του δικτύου συνεργατών σε χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και την περαιτέρω διάδοση των ασφαλών και αποτελεσματικών εφαρμογών με drones σε περισσότερους παραγωγούς ανά την Ελλάδα. H IONOS θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας που την περιβάλει, μέσω αειφόρων συνεργασιών με  ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς και τεχνολογικά εξειδικευμένες ομάδες για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των νέων μεθόδων στην γεωργία με χρήση drones, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη του πρωτογενούς τομέα. Τέλος ένα πολύ σημαντικό πεδίο που θα ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο, είναι στην κατάρτιση και πιστοποίηση των χειριστών Γεωργικών Drone, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας στο έδαφος  και στον αέρα.

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το